2018

100 miljoner i »jämlikhetsbidrag« till de största skolbolagen

2018-09-04 Dagens Arena

Dagens Arena skriver om att "de nya statsbidragen för öka likvärdigheten mellan olika skolor och elever gynnar även de vinstdrivande friskolebolagen". I detta sammanhang intervjuas Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Att IES (och andra) får del av detta är helt naturligt givet dess konstruktion som är att alla får mer eller mindre per elev, men alla får något."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se