2018

Göran Greider: Alla dessa pengar från högern! Om Svenskt Näringslivs makt över debatten och den timbroiseringens tid vi lever i

2018-09-04 Dala-Demokraten

Göran Gredier skriver i Dala-Demokraten om en rapport från Arena Opinion: "Svenskt Näringsliv finansierar en rad tankesmedjor och institut som spelar en viktig och central roll i svensk politisk debatt." Förutom tankesmedjan Timbro, skriver Greider är det "en rad andra institut och tankesmedjor som livnär sig i olika grad på kapital från svenskt näringsliv, såsom Ratio, Frivärld, Institutet för näringslivsforskning, Den nya välfärden och SNS."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se