2018

S familjevecka skulle kosta 50 miljarder kronor

2018-09-04 Världen idag

Världen idag skriver om kostnaden för en extra föräldraledighetsvecka. Lars Calmfors, IFN, intervjuas. Han har inga ekonomiska invändningar mot förslaget, även om det är troligt att det sänker statens inkomster: "Det är ju ett val man gör, hur ska man ta ut standardstegringen? Ska man ta ut den i form av kortare arbetstid eller i form av högre disponibla inkomster."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se