2018

Expertpanelen om skolan

2018-09-08 Kvartal

Magnus Henrekson, IFN, deltar i ett panelsamtal i en podd producerad av Kvartal.  Panelen diskuterar bl.a. kunskapssyn. Henrekson förklarar: "Vi akademiserar skolan redan från början. Du behöver lära dig en mängd saker som du sedan kan bygga vidare på. Men i dagens skola ska man ifrågasätta ett ämne samtidigt som man ska lära sig det, men det är helt omöjligt innan man kan något."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se