2018

Valet 2018

2018-09-08 Sveriges Radio med flera

Richard Öhrvall, IFN, intervjuasi Sveriges Radio om förtidsröstning. Han förklarar att fler har förtidsröstat i år jämfört med tidigare val och att det blir ett högt valdeltagande.

Lyssan till inslaget i 

Sveriges Radio

P4 Östergötland

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se