2018

Vad är orsaken till skolans förfall?

2018-09-12 Ekonomisk Debatt

Professor emeritus Roland Andersson, KTH, recenserar boken Kunskapssynen och pedagogiken, med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör. Han skriver: "Jag vill rekommendera boken till skolpolitiker, personal och lärarkandidater vid lärarhögskolorna i landet för läsning och begrundan. Må författarna vinna framgång med sin bok till gagn för skolans elever och landets välfärd."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se