2018

Vart leder lågkvalificerade jobb?

2018-09-12 Ekonomisk Debatt

Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och knuten till IFN, skriver i Ekonomisk Debatt att "nya typer av permanenta ”enkla jobb” med lägre löner än i dag skulle sannolikt öka sysselsättningen bland utsatta grupper".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se