2018

Magdalena Andersson och den falska tillväxten

2018-09-15 SNB/Nya Wermlands-Tidningen

Henrik Jordahl skriver i en krönika för SNB som publiceras i NWT att "Magdalena Anderssons brukar välja bort att tala om BNP per capita och istället framhålla att BNP ökar när man inte gör någon befolkningsjustering. Det är falsk marknadsföring".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se