2018

Where did Swedish schooling go wrong?

2018-09-15 Humanitarian News and more

Humanitarian News m fl lyfter fram bloggen Marginal Revolution! av Tyler Cowesom skriver om forskning av Margnus Henrekson och Johan Wennström. Det handlar om deb svenska skolans problem och att grundorsaken är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och så vidare.

Läs mer i

Humanitarian News

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se