2018

Verfallene DDR-Altbauten: Schwartzwohnen unter undichten Dächern

2018-09-17 Berliner Zeitung

Berliner Zeitung skriver om förfallna hus och hyresmarknaden i Berlin. Tidningen hänvisar till Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som bedömer att hyresreglering är "ett av de mest effektiva sätten att förstöra städer – bara bombningen av en stad skulle få en större inverkan".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se