2018

Därför får friskolorna pengar över: "Vill spara in där man kan"

2018-09-26 Hela Hälsingland

I en artikel i Hela Hälsingland svarar Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, på varför friskolorna får mer pengar över än de kommunala. På frågan om vinstuttagen påverkar verksamheten positivt eller negativt svarar Vlachos: "Pengar som plockas ut används inte i verksamheten, men det är verksamheten vi betalar för. I den bemärkelsen är det ju negativt. Samtidigt gör möjligheten att plocka ut pengar att man vill hitta det smartaste och bästa lösningarna."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se