2018

”Öka antalet distansutbildningar så att kompetensen blir kvar ute i landet”

2018-09-30 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter skriver att högutbildade flyttar till storstäderna. Martin Andersson BTH och affilierad till IFN, intervjuas: "Utvecklingen med att högutbildade flyttar till storstaden är inte unik för Sverige. Det finns många skäl att flytta. Arbetsmarknaden, beräknad avkastning på din utbildning – de söker en arbetsmarknad där det går att göra karriär", säger Martin Andersson.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se