2018

En moralisk kompass leder rätt

2018-10-04 Norran

I en ledare skriver Norran att kommunalt fusk beror många gånger på att etiken och moralen gradvis förskjutits. Skribenten hänvisar till Andreas Bergh, IFN: "Han menar att det finns ett klart mönster i alla de skandaler som drabbat och drabbar kommuner och kommunala bolag. Det handlar om korruption, misskötsel och bristande kontroll."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se