2018

Högt psykologiskt pris för flumskolan

2018-10-05 Blekinge Läns Tidning

I en ledare skriver BLT att "För mängder av resurser läggs på ungdomars ohälsa. Men i tidskriften Quillette argumenterar Magnus Henrekson och Johan Wennström [IFN] att den psykiska ohälsan inte beror på höga krav, utan snarare på avsaknaden av krav."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se