2018

Debatt: Industrins lönenormering hindrar nödvändigt skifte

2018-10-11 Dagens Industri

I ett debattinlägg i DI skriver ordförandena för flera fackförbund om det s.k. märket:  "Industriavtalet var en bra lösning på situationen där och då, men när tiderna förändras måste även lönebildningen anpassa sig." De hänvisar till en rapport av Lars Calmfors, IFN. Calmfors anser att "hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se