2018

Problemet är frånvaro av självrannsakan

2018-10-11 Svenska Dagbladet

Özge Öner, IFN, skriver i en gästkolumn på SvD:s ledarsida om de bluffuppsatser som publicerats i högprofilerade vetenskapliga tidskrifter. Öner förklarar att det inte är publiceringen som är huvudproblemet utan "frånvaron av självrannsakan som gör att vissa forskningsområdens akademiska legitimitet bör ifrågasättas, liksom att skattepengar finansierar denna forskning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se