2018

Calmfors: "Krävs högre löner för att möta efterfrågan på arbetskraft"

2018-10-12 Direkt/Dagens Industri med flera

"Nuvarande system med industrinormering bör reformeras så att större hänsyn tas till behovet av arbetskraft i hemmamarknadssektorer" är slutsatsen av Lars Calmfors, IFN, i en rapport för 6F skriver DI.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se