2018

Så billigt är det att vara rik

2018-10-12 Dagens Arena

Dagens Arena skriver att "klyftorna ökar i Sverige och är idag större än vad de någonsin varit – åtminstone sedan SCB började mäta klyftorna 1991". Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, säger: "[...] slopandet av arvs- och gåvoskatten öppnade en möjlighet att också kringgå förmögenhetsskatten. Sista december varje år kunde man ge bort sin förmögenhet och få tillbaka den i januari".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se