2018

”Ge hemmamarknaderna mer inflytande över märket”

2018-10-15 Lag och Avtal

Lag och Avtal skriver i en nyhetsartikel om en rapport från 6F i vilken Lars Calmfors, IFN, "menar att om hemmamarknaden får mer inflytande över märkets lönenivå kan konsekvensen bli att lönemärket sätts högre än vad industrin tål. Det skulle leda till att sysselsättningen inom industrin minskar. Samtidigt skulle den öka inom hemmamarknad och offentlig sektor".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se