2018

Oenighet om industrins makt över lönerna

2018-10-15 Sekotidningen

När fack, arbetsgivare och ekonomer diskuterar lönebildningsmodell då handlar det om för eller emot att industrin bestämmer storleken på lönerna, skriver Sekotidningen om en rapport av Lars Calmfors, IFN, som presenterades på måndagen. Tidningen skriver: "Lars Calmfors anser att det så kallade märket, det vill säga den löneökning som industrin förhandlar fram och som sedan blir ett tak för alla, måste ta större hänsyn till hela samhällsekonomin."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se