2018

Högre löner kan flytta arbetskraften dit den behövs mest

2018-10-17 Målarnas facktidning

Målarnas facktidning skriver från det seminarium där Lars Calmfors, IFN, presenterade rapporten  "Industrins lönenormering kan och bör reformeras". Tidningen påpekar att "bristen på arbetskraft i den inhemska sektorn gör att det normerande märket bör utmanas".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se