2018

Högre löner kan flytta arbetskraften dit den behövs mest

2018-10-19 Mittmedia/Elektrikern

Tidningen Elektrikern publicerar en artikel från Mittmedia. Ämnet är Lars Calmfors, IFN, presentation av rapporten ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” på ABF-huset i Stockholm.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se