2018

”Ny kunskapssyn avgörande för Sveriges framtid”

2018-10-20 Svenska Dagbladet

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD om skolan. De skriver att det går att skapa en likvärdig kunskapsskola. Detta kräver dock "att en ny läroplan tas fram och att vi gör upp med det skolparadigm som präglas av en konstruktivistisk, postmodern kunskapssyn och en elevcentrerad pedagogik".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se