2018

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer ”Märket är inget tak”

2018-10-22 Ingenjören

I en nyhetsartikel i Ingenjören säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, att industrin bör fortsätta sätta lönemärket. Lars Calmfors, IFN, har för 6F skrivit en rapport om lönenormering och märket. Ingenjören skriver: "I rapporten beskriver Lars Calmfors märket som ett tak som förhindrar högre löneökningar på arbetsmarknaden men den bilden håller Ulrika Lindstrand inte med om."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se