2018

Ge Skolinspektionen kraftfulla verktyg

2018-10-24 Eskilstuna-Kuriren med flera

Eskilstuna-Kuriren m.fl. skriver i en ledare om OECD-rapporten "Likvärdighet i utbildningen". Skribenten hänvisar till en artikel av Henrik Jordahl i Kvartal.  "I artikeln skriver han att uppemot hälften av skillnaderna i skolors uppmätta effektivitet tycks kunna förklaras av det som ibland kallas för 'no excuses', 'inga ursäkter'. Det gynnar alla elever, men framför allt dem med svag studiebakgrund."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se