2018

Janerik Larsson: Hur göra Sverige mera entreprenöriellt?

2018-10-24 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson skriver på SvD ledarsida om en festskrift till entreprenörskapsforskaren Pontus Braunerhjelm. I skriften har Magnus Henrekson, IFN, författat ett kapitel: "Magnus Henreksons bidrag till festskriften är det barskaste och tydligaste vad gäller just frågan hur man ska åstadkomma innovation och entreprenörskap för ökat välstånd."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se