2018

Sätt P för förpappringen

2018-10-24 Värmlands Folkblad med flera

Peter Franke skriver i Värmlands Folkblad att "antalet byråkrater växer inom vården, skolan och högskolevärlden". Detta, menar han, hänger samman med att "den offentliga sektorn blev mer marknadsstyrd". Han hänvisar till vad Daniel Waldenström, IFN, skrivit på Ekonomistas, "att mellan åren 2001-2013 ökade antalet universitets- och högskolelärare med 14 procent".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se