2018

Per Kornhall: Ärligt talat!

2018-10-25 Skola & Samhälle/Skolporten

Nättidningen S.O.S. publicerar en text av Per Kornhall (som svar på en tidigare text av Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet).  I debatten nämns Magnus Henrekson, IFN, och boken Kunskapssynen och pedagogiken som han är redaktör för.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se