2018

Lars Calmfors: Industrins makt över lönerna har blivit en trossats som inte får ifrågasättas

2018-10-28 Dagens Nyheter

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att "det som är bäst för industrin är inte alltid bäst för landet".  Det handlar om industrins  normering vid lönesättning. Calmfors förklarar: "... oroande är oviljan från industrins parter att föra en diskussion baserad på vanliga rationella avvägningar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se