2018

”Konstruktivismen är utbredd i skolan”

2018-10-29 Svenska Dagbladet

I en slutreplik på SvD Debatt skriver Magnus Henrekson, IFN, m fl att "lärarna uppger att de huvudsakligen ser sin roll som en handledare snarare än som en kunskapsförmedlare". De förklarar att "konstruktivistiska undervisningsmetoder används mer i Sverige än det genomsnittliga OECD-landet. De länder är mer framgångsrika som använder sig av dessa undervisningsmetoder i lägre grad som exempelvis Japan, Finland och Sydkorea".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se