2018

We need to incentivise business education for our economy to thrive – and not just MBAs

2018-10-30 The Telegraph

I en nyhetsartikel om huruvida staten bör finansiellt stödja startups hänvisar The Telegraph till en studie av Gabriel Heller Sahlgren, LSE och affilierad till IFN. Forskningen visar att ledare med kompetens inom affärsverksamhet, samhällsvetenskap och juridik är bäst på att skapa tillväxt. De är mest benägna att anställa andra och därmed ta ett första steg mot att bli fullfjädrade entreprenörer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se