2018

Frank Bach: Enfaktorsmodellen som förklaring till allt

2018-11-05 S.O.S.

I nättidningen S.O.S. publiceras ett inlägg om att "Magnus Henrekson har lanserat en förklaringsmodell till de sjunkande skolresultaten och den låga attraktionsgraden för läraryrket". Författaren "granskar om Henreksons premisser är sanna", exempelvis om "vaga obegripliga formuleringar i kunskapskraven logiskt följer ur konstruktivism? läroplanerna?": "Svaret på samtliga frågor ovan är kort och gott 'nej'. "

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se