2018

Diskriminerar kunder utrikes födda företagare? Resultat från ett webbaserat experiment

2018-11-07 Ekonomisk Debatt

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, samt Ali Ahmed skriver i Ekonomisk Debatt om ett experiment utfört på ett universitetscampus. Resultaten är av intresse för integrationspolitiken, då de visar att egenföretagare med ursprung i Mellanöstern inte diskrimineras i en bransch där de ofta är verksamma.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se