2018

Nils-Eric Sandberg: En ekonom för blandekonomin

2018-11-09 Kristianstadsbladet med flera

Kristianstadsbladet m.fl. skriver på ledarsidan om professor Ingemar Ståhl och svensk ekonomisk forskning. I detta sammanhang nämns Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "Några få ekonomer – Knut Wicksell, Sven Rydenfelt, Assar Lindbeck – har ägnat sig åt applied economics. Ingemar Ståhl gick i deras fotspår, med egna steg."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se