2018

Özge Öner: En inkluderande nationalism behövs

2018-11-11 Svenska Dagbladet

I en krönika på SvD.s ledarsida skriver Özge Öner, IFN, om Paul Collier, Oxford University, som introducerat begreppet inkluderande nationalism dvs. en gemensam nationell identitet som leder till att människor kan vara generösa och samarbetsvilliga. "Detta är den enda realistiska vägen att i ett modernt land skapa en gemensam identitet" skriver Öner.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se