2018

Magnus Pettersson: Märket ska inte vara en stoppkloss

2018-11-13 Fastighetsfolket

I en ordförandekrönika i Fastighetsfolket skriver Magnus Pettersson att problemet för Fastighets med lönebildningen är att märket sätts i procent. I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN, och en rapport som "pekar på att det behövs utveckling av dagens industrinormering. Det är parterna som måste ta ansvar för detta i kollektivavtalen genom att sätta märket högre än vad industrin självmant skulle göra."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se