2018

Nothing is sacred in the debate about the Swedish model

2018-11-14 Nordic Labour Journal

Nordic Labour Journal hävdar att "stora förändringar på arbetsmarknaden kan vara precis runt hörnet, beroende på vem som till slut bilda regering". Författaren citerar Lars Calmfors, IFN, med avseende på branschens roll i lönebildning. Calmfors sa att "om dessa [offentliga] sektorer ska uppfylla sina arbetskraftsbehov måste löneökningarna sannolikt vara högre än vad som passar industrin".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se