2018

Norden förebild för EU trots flaskhalsar

2018-11-20 Second Opinion

"EU:s elmarknad måste i större grad ta praktisk lärdom av nordiskt TSO-samarbete, enligt en ny rapport från IFN", skriver Second Opinion och intervjuar Thomas Tangerås, IFN. Rapporten som åsyftas är författad av Lars Persson och Thomas Tangerås, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se