2018

The Age Of Debt And How To Profit From It

2018-11-20 Seeking Alpha

Seeking Alpha, nyheter för investerare, skriver om växande skulder. Tidningen citerar forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN: I deras "uppsats 'Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence' konstateras att när statens makt ökar minskar BNP-tillväxten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se