2018

Att lägga ned Arbetsförmedlingen löser inte integrationen

2018-11-21 Arbetet

I ett debattinlägg i Arbetet skriver Johan Berg, debattör och arbetsförmedlare, att "Centerpartiet borde lyssna till expertisen. Privatiserad arbetsförmedling ger inte bättre integration". Debattören hänvisar till en antologi med Lars Calmfors, IFN, som en av redaktörerna. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se