2018

”Använd experiment för att följa upp näringspolitiken”

2018-11-22 Dagens Samhälle

I en artikel i Dagens Samhälle skriver Martin Andersson, BTH och affilierad till IFN, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, att "förmågan att navigera i en föränderlig värld är en kritisk faktor för ett land som vill upprätthålla ett högt välstånd. Experimentell policy har därför blivit allt viktigare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se