2018

Bör industrin styra alla löner?

2018-11-22 Skånska Dagbladet och Norra Skåne

I en ledare skriver Skånska Dagbladet och Norra Skåne att in­du­stri­av­talet, med den kon­kur­rens­ut­satta in­du­strin som lönenormerande, bör an­s­es ha varit fram­gångs­rikt. Tidningen skriver om kritik mot denna ordning och hänvisar bl.a. till Lars Calmfors, IFN: "För en månad se­dan pub­li­cerade de en rap­port ut­ar­be­tad av ekonomiprofessorn Lars Calm­fors, där in­du­stri­av­talets ef­fekter ana­ly­serades och där olika möj­lig­heter att re­vi­dera av­talet för att ta hän­syn till även andra gruppers för­ut­sätt­ningar togs upp."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se