2018

DN Debatt. ”Krånglig tjänstepension ger risk för allvarliga misstag”

2018-11-26 Dagens Nyheter

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, är en av författarna till ett inlägg på DN Debatt. Det handlar om sju idéer hur pensionssystemet kan förenklas. Forskarna menar bl.a. att undervisningen om pensionssystemet vid gymnasie- och grundskolor bör stärkas. Rapporten är skriven för SNS.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se