2018

Sveriges privata förmögenheter ökar i rekordtakt

2018-11-26 Dagens Arena

Dagens Arena referar ett seminarium: "Det har skett en fördubbling av nationalförmögenheten, och hela tillväxten finns i privat sektor, sa Daniel Waldenström, IFN. "Den rikaste procentens förmögenheter består nästan uteslutande av aktier och till allra högsta del av tillgångar i onoterade bolag", förklarade Daniel Waldenström.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se