2018

Demokrati – en historisk parentes?

2018-11-27 Mänsklig Säkerhet

Nätmagasinet Mänsklig säkerhet skriver att "oron sprider sig alltmer över att demokratin urholkas och eroderas". Tidningen hänvisar till att "i Sverige har professor Daniel Waldenström [IFN] visat att förmögenhetsskillnaderna nu i Sverige är lika stora som på 1800-talet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se