2018

Skolledarnas löner behöver höjas ännu mer

2018-11-27 Hallandsposten

I ett debattinlägg i Hallandsposten skriver fackliga representanter att lönerna behöver höjas för att säkerställa den framtida rekryteringen av skolledare. De hänvisar till att "Lars Calmfors [IFN] beskriver i en artikel i DN (21/10-2018) hur industrins makt över andra branschers löner behöver luckras upp. Det handlar om att lönenormeringen reformeras för att bättre passa in i framtidens krav."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se