2018

Tjänstepensionen borde förenklas enligt forskare

2018-11-27 SR/P1-morgon

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, är en av författarna till rapporten Den komplexa tjänsterapporten (SNS). Han intervjuas i P1 Morgon och förklarar att det "krångliga systemet gör det svårare för den enskilde att bilda sig en uppfattning om hur ens ekonomiska situation kommer att bli när man är äldre",

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se