2018

Wallenberg kräver ytterligare skattesänkningar

2018-11-30 Proletären

I en ledare skriver Proletären att "Wallenberg & Co kräver ytterligare skattesänkningar för kapitalet." I sammanhaget påpekar tidningen: "Vid ett seminarium tidigare i veckan konstaterade Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi [IFN], att 'det har skett en fördubbling av nationalförmögenheten (sedan 1990-talet), och hela tillväxten finns i privat sektor'."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se