2018

Pensionsångest? Du är långt ifrån ensam

2018-12-04 Upsala Nya Tidning

UNT har intervjuat Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, om rapporten Den komplexa tjänsterapporten (SNS). "Vi har tittat på vad svenska folket kan om tjänstepensionerna. Väldigt många säger i studien att de inte är tillräckligt insatta" förklarar Mikael Elinder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se