2018

Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen

2018-12-05 Ekonomisk Debatt

Erik Prawitz, IFN, och Mounir Karadja, Uppsala universitet, skriver i Ekonomisk Debatt att den svenska utvandringen till Amerika ledde till ökat medlemskap i fackföreningar och socialdemokratiska arbetarepartiet på hemorten. Dessutom ökade benägenheten att strejka och rösta på vänsterpartier i riksdagsval.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se